Livscykelperspektivet vid upphandling

Date:Tuesday, 06 December, 2022 Time:09:30 - 11:00

Seminarie #2 i seminarieserie för offentlig sektor

Inom projektet ”Innovationskluster för livscykelperspektivet” som finansieras utav Energimyndigheten genomför Swedish Life Cycle Center under vintern 2022–2023 en webbaserad seminarieserie för offentlig sektor om vad livscykelperspektiv innebär och hur man kan använda sig av det i sitt arbete. Syftet är att både sprida kunskap och inspirera till hållbara och långsiktiga beslut. Detta är det första seminariet i en serie av fem. Läs mer om serien genom att klicka på länken nedan.

Projektsida

I detta seminarium går vi igenom hur man kan använda livscykelperspektivet vid upphandling. Vi kommer även att presentera tillgängliga verktyg i form av kravbibliotek och hur det kan användas.

Målgrupper är bland annat kommunekologer, hållbarhets- och miljöstrateger, chefer, inköpare, upphandlare, kommunstrateger samt de som arbetar med att stötta närings-livet i kommuner och regioner.

Registrering

Talare: Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten, samt Björn Magnusson, Göteborgs Universitet

När: 6 december 2022, kl 9:30-11:00
Var: Online via Teams
Kostnad: Kostnadsfritt
För vem: Öppet för alla

Registrering

Möteslänk
Möteskod: 221130