Introduktion till livscykelperspektivet

Date:Wednesday, 30 November, 2022 Time:09:00 - 10:00

Seminarie #1 i seminarieserie för offentlig sektor

Inom projektet ”Innovationskluster för livscykelperspektivet” som finansieras utav Energimyndigheten genomför Swedish Life Cycle Center under vintern 2022–2023 en webbaserad seminarieserie för offentlig sektor om vad livscykelperspektiv innebär och hur man kan använda sig av det i sitt arbete. Syftet är att både sprida kunskap och inspirera till hållbara och långsiktiga beslut. Detta är det första seminariet i en serie av fem. Läs mer om serien genom att klicka på länken nedan.

Projektsida

I detta seminarie går vi igenom vad det innebär att ha ett livscykelperspektiv, olika begrepp som används och hur de hänger samman. Syftet är att skapa förståelse och kunskap om livscykelperspektivet och dess tillämpning.

Målgrupper är bland annat kommunekologer, hållbarhets- och miljöstrateger, chefer, inköpare, upphandlare, kommunstrateger samt de som arbetar med att stötta närings-livet i kommuner och regioner.

Registrering

Talare: Kristian Jelse, Greendesk, samt Marcus Wendin, Miljögiraff

När: 30 november 2022, kl. 09:00-10:00
Var: Online via Zoom
Kostnad: Kostnadsfritt
För vem: Öppet för alla

Registrering

Möteslänk
Möteskod: 221130