Livscykelperspektivet och energisystem

Date:Tuesday, 31 January, 2023 Time:09:00 - 10:30

Seminarie #4 i seminarieserie för offentlig sektor

Inom projektet ”Innovationskluster för livscykelperspektivet” som finansieras utav Energimyndigheten genomför Swedish Life Cycle Center under vintern 2022–2023 en webbaserad seminarieserie för offentlig sektor om vad livscykelperspektiv innebär och hur man kan använda sig av det i sitt arbete. Syftet är att både sprida kunskap och inspirera till hållbara och långsiktiga beslut. Detta är det första seminariet i en serie av fem. Läs mer om serien genom att klicka på länken nedan.

Projektsida

Vi behöver alltmer energi för att vårt samhälle skall fungera. I detta seminarium får vi hjälp med att förstå hur man kan använda ett livscykelperspektiv för att bygga mer hållbara energisystem.

Målgrupper är bland annat kommunekologer, hållbarhets- och miljöstrateger, chefer, inköpare, upphandlare, kommunstrateger samt de som arbetar med att stötta närings-livet i kommuner och regioner.

Registrering

Talare: Ingrid Nyström, Chalmers Industriteknik

När: 31 januari 2023, kl 9:00-10:30
Var: Online via Zoom
Kostnad: Kostnadsfritt
För vem: Öppet för alla

Registrering

Möteslänk
Möteskod: 221130