Värderingsmetoder i LCA, Metoder för viktning av olika slags miljöpåverkan – en översikt

Report no 1998:01
Monday, 19 January, 1998
Author
Bengtsson, Magnus
Files