Resursintelligens – Affärsutveckling genom informationssystem för resurser i värdekedjor och kretslopp

Report no 2012:01
Sunday, 01 January, 2012
Author
Rex, Emma; Palander, Sara; Steen, Bengt; Tivander, Johan; Rydberg Tomas; Stensson, Hanna