Att införa ett livscykelperspektiv i miljöledningssystem — inspiration, övningar och tips på tillvägagångssätt

Report no 2018:03
Tuesday, 25 September, 2018
Author
Emma Rex, RISE; Niklas Fernqvist, RISE; Sven Olof Ryding, IVL Svenska Miljö-institutet; Jessica Andréasson, Volvo Cars; Lisbeth Dahllöf, IVL Svenska Miljöinstitutet för Volvo Group; Carl Karheiding, Swedish Life Cycle Center; Lena Landström, Vattenfall; Emma Ringström, AkzoNobel Specialty Chemicals, Karin Sanne, IVL Svenska Miljöinstitutet, Anna Widerberg, Volvo Cars.