Workshop: A national research and innovation agenda for LCA-data

Date:Monday, 09 May, 2016 Time:09:30 - 16:00

Naturvårdsverket och Swedish Life Cycle Center bjuder nu in till en workshop för framförallt myndigheter och företag för presentation av agenda gällande samarbetet inom produktions- och konsumtionsrelaterad miljödata.

WHAT: A workshop
WHEN: May 9, 2016 at 9:30-16:00
HOW & WHERE: CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26 i Stockholm
REGISTRATION: Registrering (sista dag för anmälan är 2 maj, begränsat antal platser)
QUESTIONS: lifecyclecenter@chalmers.se

Swedish Life Cycle Center har haft i uppdrag att ta fram en forsknings- och innovationsagenda med målet att aktualisera samordning och tillhandahålla energirelaterad livscykelanalysdata för svenska förhållanden. Projektet pågår mellan september 2015 till maj 2016 och finansieras av Energimyndigheten.

Agendan beskriver olika intressentgruppers behov av och tillgång på icke-öppen och öppen livscykelanalysdata, samt vilka fördelar dessa grupper skulle ha om mer data fanns tillgänglig. Agendan beskriver även vilken intressentgrupper som kan förväntas ta nästa steg för att se till att Sverige får tillgång till mer icke-öppen och öppen LCA-data.

På workshopen kommer projektgruppen presentera den agenda som tagits fram med möjlighet för alla deltagare att diskutera resultatet och arbeta med vad som blir nästa steg.

Preliminärt program:

  • Presentation av agendan
  • Reflektioner och diskussion
  • Lunch
  • Uppslutning bakom agendan
  • Fortsatt arbete med frågan

Mer information om projektet

Location

CBI Betonginstitutet
Drottning Kristinas väg 26
, Stockholm
SE
Map Unavailable Longitude: 0 Latitude: 0

Price

Free of charge

Open for anyone