Swedish Life Cycle Center lyfte livscykelperspektivet i Almedalen

Friday, 05 July, 2019

Swedish Life Cycle Center besökte Visby och Almedalsveckan under några dagar och arrangerade under tisdagen seminariet ”Hur miljövänliga är elfordon? Med ett livscykelperspektiv får vi svar!”. Panelsamtalet ägde rum på Hållbarhetsarenan och arrangerades som en del i projektet Plattform för livscykelperspektivet. Kring 100 åhörare var på plats för att få veta mer om hur livscykelanalys som verktyg skapar förutsättningar för en hållbar framtida fordonsflotta. 

Anders Nordelöf, LCA-forskare vid Chalmers och Mia Romare, LCA-forskare vid IVL, introducerade tillsammans med Lars Mårtensson, Miljö och innovationschef på Volvo Trucks seminariet som togs vid av ett panelsamtal tillsammans med Cecilia Wendin, projektledare på Stena Metall R&D, Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall och Joakim Thorneus, hållbarhetsexpert på Upphandlingsmyndigheten. Modererade gjorde Per-Olof Arnäs, Universitetslektor vid Chalmers.

Panelen

Frågan Hur miljövänliga är elfordon? Ledde panelen in på ett samtal kring de olika miljöaspekter som bör tas hänsyn till vid produktion och användning av elfordon. Med Livscykelperspektivet som utgångspunkt för att ta reda på svaren lyftes bland annat de skiften som sker i produktens livscykel och hur problem förflyttas längs med hela kedjan.

– Klimatfrågan är idag högaktuell, menar Mia Romare, men med hjälp av livscykelanalys kan få en bredare bild, även där läget ännu inte är akut t.ex. hantering av resurser och återvinning i slutskedet av produktens livscykel.

– Något som är viktigt för de långsiktiga strategierna hos företagen idag, menar Lars Mårtensson.

Panelen lyfte vidare bland annat betydelsen av rätt systemgränsval, behovet av en hållbar elproduktion, hur efterfrågan styr utvecklingen samt vikten av tillförlitliga data.

– Även om vi inte kan få alla svar idag, kan det ge oss viktig indikation på var vi behöver satsa, genom att försöka förflytta miljöbelastningen från de livscykelfaser där den är tyngst till de faser där möjliga lösningar finns, menar Anders Nordelöf.  LCA finner de tekniska processer som går att förändra t.ex. energikrävande processer och återvinning av komponenter som kräver mer teknikutveckling.

Lyssna på seminariet i sin helhet här

Illustration över produktens livscykel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information:

Reflektioner från deltagare och publik finner du här.

Arbetsgruppen LCA & fordon.

Vill du veta mer om hur du kan tillämpa livscykelperspektivet i din organisation? I höst anordnar vi två utbildningstillfällen i Livscykeltänkande i samarbete med IVL, RISE och SIS. Läs mer och anmäl dig på: https://www.lifecyclecenter.se/training/applied-life-cycle-thinking/