Livscykelanalys av bildkonferens – en jämförelse med andra kommunikationssätt

Report no 1999:07
Monday, 04 October, 1999
Author
Eriksson, Elin; Östermark, Ulf