Working group LCA and vechicles – full day meeting

Date:Friday, 06 October, 2017

10:20 Pass 1 Vad är på gång redan idag?

LCA som ett verktyg för utveckling av framtida energieffektivare bilar, Jessica Andreasson, Volvo Cars

Elmaskiner för fordon i en cirkulär ekonomi, Ann-Marie Tillman, Chalmers

En marknadsbaserad ansats för att tolka och jämföra LCA- och EPD-information, Sven-Olof Ryding, IVL

Hållbar insamling, eftermarknad och återvinning av litiumbaserade bilbatterier, Max Björkman, Chalmers Industriteknik

Riktlinjer för utvärdering av verkliga miljöfördelar från elektriska fordon, Patrik Klintbom, Rise Viktoria

Flexibel och effektiv hydrometallurgisk återvinning av Li-jon batterier med olika batterikemier, Projektledare Martina Petranikova, Chalmers

Projektinnehåll presenteras sammanfattas av Peter Kasche, Energimyndigheten

Scenarier med livscykelperspektiv – Beslutsunderlag för strategiska vägval i transportsektorn, Projektledare Jonas Åkerman, KTH

Dagens utförda Fordons-LCA-studier. Hur görs morgondagens Fordons-LCA studier bättre? Anders Nordelöf, Chalmers, Linda Ellingsen, NTNU

12:00 Lunch

13:00 Pass 2 Vad efterfrågas inom Fordons-LCA området?

Myndigheternas ambitioner, Peter Kasche, Energimyndigheten Mindre grupper tar fram förslag på insatser inom områdena:
– LCA för helfordon
– Standardisering
– Batterier
– LCA-data för olika material tex(specialstål,
aluminium mm)
– Återvinning

Location

Swedish Life Cycle Center
Aschebergsgatan 44
411 33, Göteborg
SE
Map Unavailable Longitude: 0 Latitude: 0

Price

Free of charge