Seminar: Sustainable procurement – the role of life cycle perspective

Date:Thursday, 01 January, 1970 Time:00:00 - 00:00

Sedan våren 2016 kan upphandlande myndigheter ställa krav utifrån ett livscykelperspektiv i offentlig upphandling i samband med den nya upphandlingslagstiftningen. Den offentliga upphandlingen i Sverige omfattar 634 miljarder kronor varje år, vilket motsvarar en femtedel av vår BNP och har därmed en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. I och med den nya lagstiftningen ger det offentlig verksamhet stora möjlighet att ställa högre krav på miljömässig och social hållbarhet, men vad innebär det i praktiken att ställa krav utifrån ett livscykelperspektiv?

Välkommen till ett halvdagsseminarium om livscykelperspektivet roll för en hållbar upphandling!

Syftet med seminariet är att öka kunskapen och ge inspiration till hur livscykelperspektivet kan bidra och underlätta för en mer hållbar upphandling, både för offentlig och privat upphandling.

Under dagen kommer du att få en introduktion till den nya lagstiftningen och vad det innebär i praktiken. Hur ställer man krav? Vad finns det för möjligheter och utmaningar? Under dagen kommer du även att få lyssna till konkreta exempel från både upphandlande myndigheter och företag där krav på livscykelperspektivet har ställts. Det kommer även att finnas tid för gruppdiskussioner och nätverkande mellan deltagare.

Seminariet anordnas inom ramen för Svensk plattform för livscykelperspektivet, ett projekt finansierat av Energimyndigheten som projektleds av kompetenscentret Swedish Life Cycle Center.

FÖR VEM: Organisationer/Personer med intresse av ökad miljöhänsyn och social hänsyn i upphandling.

ARRANGÖRER: Swedish Life Cycle Center, genom projektet Svensk plattform för livscykelperspektivet tillsammans med RISE och följande myndigheter: Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Energimyndigheten, Boverket, Trafikverket, Jordbruksverket och Konsumentverket.

ANMÄLAN: Detta är ett öppet och kostnadsfritt seminariet. Anmäl dig senast fredag 18 maj. OBS! Begränsat antal platser.

FRÅGOR: Välkommen att kontakta lifecyclecenter@chalmers.se

Kalenderaktiviteten kommer att uppdateras med mer information! Till dess, spara datumet och anmäl dig!

Talare och ämnen från programmet:

Emma Rex, forskare RISE Research Institutes of Sweden
Introduktion till livscykelperspektivet och hur det kan det bidra till ett mer hållbart samhälle

Joakim Thornéus, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Om Upphandlingsmyndigheten och livscykelperspektivets roll i upphandling

Kristina Von Oelreich, jurist och hållbarhetschef, KTH Kungliga Tekniska högskolan
De juridiska aspekterna kring upphandling med hållbarhetskriterier.

Jens Johansson, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Livscykelperspektiv i inköpsanalys.

Susanna Tollér, sakkunnig inom material och kemiska produkter, Trafikverket.
LCA-baserade klimatkrav – erfarenheter från Trafikverket om hur livscykelperspektivet kan användas i offentlig upphandling

Nicklas Magnusson, utvecklingsledare Grönt & Hållbarhet, Skanska
Utmaningar och möjligheter att hantera LCA-krav i byggprojekt – erfarenheter utifrån ett leverantörsperspektiv

Thomas Olsson, miljöstrateg, Vattenfall
Livscykelperspektiv i upphandling på vägen mot 2045

Björn Magnusson, hållbarhetssamordnare, Göteborgs universitet
Hållbarhetskrav och uppföljning av inköp på Göteborg universitet

 

Samt möjlighet att diskutera flera olika frågeställningar i grupp med deltagare och talare.

 

RISE

 

 

 

Price

Kostnadsfritt

Öppet för alla