Round table discussion “Best practices of traceability in value chains for sharing material and environmental data”

Date:Wednesday, 16 December, 2020 Time:09:00 - 11:30

The seminar will be held in Swedish – and the full invitation below is only in Swedish.

Inbjudan till rundabordssamtal ”Best practices av spårbarhet i värdekedjor för delning av material- och miljödata” den 16 december, 2020 kl. 09:00-11:30

• Vilka spårbarhetssystem känner vi till som tillämpas hos plastvärdekedjor?
• Hur kan det bli bättre för att nå en målbild om ökad kvalitet och återvinningsgrad av plast?

Vi bjuder nu aktörer i plastvärdekedjan till rundabordssamtalet ”Best practices av spårbarhet i värdekedjor för delning av material- och miljödata” den 16 december 2020, kl. 09:00 – 11:30.

Huvudsyftet med samtalet är att skapa en förståelse kring effektivitet av befintliga spårbarhetslösningar i plastvärdekedjan samt att identifiera kännetecken av lyckade exempel från olika materialvärdekedjor. Enkätsvar samt resultat från tidigare rundabordssamtal (1/12) om nuläge, målbild och goda exempel på spårbarhetslösningar från plast- och andra materialvärdekedjor kommer att redovisas.

Datum: 16 december 2020
Tid: kl. 09:00 – 11:30
Plats: Digitalt via Zoom
Länk till anmälan: Klicka här eller scrolla ned till anmälningssida

Projektets bakgrund: Samtalet genomförs inom ramen för pilotprojektet ”Samordning av livscykeldata för ökad spårbarhet & plaståtervinning” finansierat av Naturvårdsverket. Projektets syfte är att identifiera de kunskapsluckor och hinder som idag försvårar återvinningen och kopplingar till informationsbehovet genom värdekedjan. Vidare syftar projektet till att ta fram best practice för hur delning av miljö- och materialdata kan ske i värdekedjan och potentialen för en ökad spårbarhet av plast.

Välkommen!

Vänligen hälsningar från projektteamet,
Tatjana Karpenja (projektledare), Jonas Enebro, Ann Lorentzon, Cathrine Löfgren, (RISE), Lisbeth Dahllöf (IVL), Anna Wikström (Swedish Life Cycle Center)

För frågor om rundabordssamtalet vänligen kontakta Tatjana Karpenja, tatjana.karpenja@ri.se, 010-228 44 83.