Omvärldbevakningsträff för partners: Hur LCA bedrivs på företag

Date:Wednesday, 24 March, 2021 Time:09:00 - 10:00

Please note that this invitation is to partners in Swedish Life Cycle Center and will be held in Swedish. If you have any questions please contact lifecyclecenter@chalmers.se.

Omvärldbevakningsträff för partners: Hur LCA bedrivs på företag

Syftet med den här omvärldsbevakningsträffen är att belysa hur företagen inom centret organiserar sitt LCA arbete och arbetar med LCA. Varje industripartners kommer att hålla en presentation vad om hur LCA bedrivs på företaget, med bl.a. inkluderat följande punkter: vilken mission, projektform, typ av uppdrag, var förfrågningarna kommer ifrån, hur många som arbetar med LCA/LCM/LCT , var i organisationen och hur ser organisationen ut, hur datainsamling görs (vad, vem gör, från vilka aktörer och nyttan med samarbete genom Swedish Life Cycle Center & Innovationskluster för livscykelperspektivet.

Datum och tid: 24 mars kl. 09.00-10.00

Plats: Online med Zoom

Inbjudna: Swedish Life Cycle Centers styrelse och styrgrupp för Innovationskluster för livscykelperspektivet, samt övriga intresserade från våra partnerorganisationer*.

Om du har frågor om Omvärldsbevakningsträffen är du välkommen att kontakta oss på lifecyclecenter@chalmers.se.

*Partners i Swedish Life Cycle Center är: Chalmers (värduniversitet), KTH, SLU, AB Volvo, Essity, Nouryon, Vattenfall, Volvo Cars, Scania, SKF, Sweco, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och Naturvårdsverket.

Mötet koordineras inom projektet Innovationskluster för livscykelperspektivet. Innovationskluster för livscykelperspektivet utgör en mötesplats där industri, akademi, myndigheter och andra delar av samhället samlas för att skapa möjligheter för en ökad förståelse och användning av livscykelperspektivet. Projektet syftar till att skapa engagemang, kunskap och verktyg för implementering av livscykeltänkande i beslutsfattande och därigenom bidra till ökad resurseffektivitet i samhället och ett hållbart energisystem. Projektet finansieras av Energimyndigheten och partners i Swedish Life Cycle Center och projektleds av Swedish Life Cycle Center. Mer information: https://www.lifecyclecenter.se/projects/innovation-cluster-for-the-life-cycle-perspective-2020-2024/