Webinarie för myndigheter: Environmental Footprint-processen, EPD och globalt nätverk för LCA-databaser

Date:Friday, 17 June, 2016 Time:09:00 - 10:45

Swedish Life Cycle Center bjuder in myndigheter att delta på ett webinarie om Environmental Footprint-processen, EPD och globalt nätverk för LCA-databaser. Webinariet arrangeras inom ramen för de myndighetsdialoger som har startats upp mellan Swedish Life Cycle Center och myndigheter samt myndigheter sinsemellan med syfte att utbyta erfarenheter och kunskap inom livscykelperspektivet.

Inbjudna talare till detta webinarie är Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket; Kristian Jelse, EPD International och Sven-Olof Ryding, Naturvårdsverket.

Datum och tid: Fredagen den 17 juni, kl. 09:00-10:45.
Anmälan: Anmälan sker genom att e-posta din anmälan till lifecyclecenter@chalmers.se. OSA senast torsdag 16 juni.
För vem: För intresserade myndigheter.
Frågor: E-posta lifecyclecenter@chalmers.se

Agenda
– Introduktion och nyheter/uppdatering kring myndighetsdialog av Anna Wikström och Carl Karheiding, Swedish Life Cycle Center
– Presentation av Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket om Environmental Footprint-processen: Bakgrund till varför kommissionen initierade pilottesterna, hur de fungerar och arbetet i Sverige/Norden.
– Presentation av Kristian Jelse, EPD International AB om EPD och PEF
– Diskussion och frågor om Environmental Footprit-processen, PEF och EPD.
– Presentation av Sven-Olof Ryding, Naturvårdsverket om etablering av ett globalt nätverk för LCAdatabaser
– Diskussion och frågor om nätverk för LCA-databaser
– Summering och avslut

Skicka gärna in dina frågor som du önskar få svar på under webinariet till lifecyclecenter@chalmers.se. Så ser vi till att talarna får ta del av dessa innan webinariet.

Varmt välkomna!

Invitation as PDF

Price

Free of charge

For government agencies