Programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel

Start:Wednesday, 25 October, 2017, 10:00 End:Thursday, 26 October, 2017, 13:00

Energimyndigheten och f3 i samverkan med Swedish Life Cycle Center inom ramen för projektet Svensk Plattform för livscykelperspektivet bjuder in till en konferens inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel.

Dagarna syftar till att ge en övergripande bild över vad samverkansprogrammet resulterat i samt ge en möjlighet att sätta en kommande forskningsagenda inom området och lyfta fram viktiga frågeställningar som kvarstår. Resultat från fyra års gemensamt finansierad forskning varvas med samverkan inför kommande utlysningar, nätverksaktiviteter, med mera. I år lyfter konferensen också in livscykelperspektivet och hur livscykelperspektivet används för beslutsfattande i näringsliv och bland myndigheter.

 

Location

Swedish University of Agricultural Sciences
Almas Allé 8
75007, Uppsala
SE
Map Unavailable Longitude: 0 Latitude: 0

Price

Free of charge