Ny standard för redovisning av miljökostnader – så vägleder ISO 14008

Date:Tuesday, 28 May, 2019 Time:15:00 - 16:30

Vi vet vad de varor och tjänster som vi producerar och konsumerar kostar, men vad kostar de miljön och framtida generationer? Det finns olika sätt att mäta kostnader för miljöpåverkan, men bristen på gemensam standard har gjort det svårt att veta vad olika siffror representerar och hur de är framtagna.

För att råda bot på detta har forskare och företag inom Swedish Life Cycle Center tagit initiativ till ett arbete på en internationell standard. Forskare vid Chalmers och IVL samt globala företag som AB Volvo, Essity, Nouryon (tidigare Akzo Nobel Specialty Chemicals) har tillsammans med Swedish Standards Institute deltagit i det internationella standardiseringsarbete som lett fram till den standard som nyligen lanserades: ISO 14008 – Environmental Impacts and Related Environmental Aspects.

Swedish Life Cycle Center, NMC och SIS välkomnar sina medlemmar och partners till ett seminarium där vi kommer att få lyssna på:

Bengt Steen, professor Emeritus på Chalmers samt ordförande i den internationella arbetsgruppen som tagit fram ISO 14008. Bengt kommer att prata om vad monetär värdering är och varför det behövs för att därefter gå igenom standardens innehåll och omfattning samt tänkbara applikationsområden.

Jimmy Yoler, projektledare hos SIS som kommer att berätta om själva framtagningen av ISO 14008, om relaterade ISO-standarder samt om standardiseringsprocessen allmänt.

Varmt välkomna till seminariet med era frågor!

Sista dag för anmälan 26 maj

Illustration by Yen Strandqvist

Location

Hallvarsson & Halvarsson
Sveavägen 20
, Stockholm
SE
Map Unavailable Longitude: 0 Latitude: 0

Price

Seminariet öppet för alla. Kostnadsfritt för partners till Swedish Life Cycle Center, NMC:s medlemmar samt SIS medlemmar.

Till anmälan

Mer information om ISO 14008 och monetär värdering