Informationsträff om samarbetsmöjligheter med Swedish Life Cycle Center

Date:Wednesday, 14 April, 2021 Time:10:30 - 11:30

 

 

The invitation below is in Swedish, but upon request the meeting can be held in English. 

Vi välkomnar nu intresserade organisationer till en träff onsdagen den 14 april kl. 10.30-11.30 för att ta del av och diskutera nya samarbetsmöjligheter med Swedish Life Cycle Center. Förutom att ge information om pågående aktiviteter och möjligheter till samarbete inom centrat så är syftet med mötet också att informera om en ansökan till Energimyndighetens utlysning ”Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem”. Vi bjuder nu in intresserade organisationer till denna ansökan som är en unik chans att vara en del av ett framtida kompetenscentrum inom livscykelperspektivet för de organisationer som är partner i Swedish Life Cycle Center.

Syftet med kompetenscentrumsutlysningen är att bygga kompetens i samhälle och industri för att klara av omställningen till ett hållbart energisystem, cirkulär ekonomi, klimatmålen och Agenda 2030. Vår målsättning är att skapa ett excellens-område inom livscykelperspektivet, (life cycle management, life cycle thinking and life cycle assessment) där vi ska bedriva forskning och utbilda doktorander, postdoc och industridoktorander samt öka livscykelkompetensen inom industri och offentlig sektor för att kunna ta sig an de komplexa frågeställningar som en omställning av samhället kräver. Ansökan drivs av forskare på Chalmers, KTH, SLU, RISE och IVL och involverar engagemang från Swedish Life Cycle Centers partners (AB Volvo, Essity, Naturvårdsverket, Nouryon, Scania, SKF, Sweco, Vattenfall och Volvo Cars). Vi öppnar nu upp för fler organisationer i denna satsning, och bjuder in nu in fler till dialogen. Till denna träff välkomnar vi både befintliga partners i Swedish Life Cycle Center, myndigheter och intresserade organisationer.

På träffen den 14 april kommer bland annat två av våra partners, Susan Iliefski Janol (Vice President Product Sustainability & Services, Essity) och Björn Spak (handläggare, Naturvårdsverket) och att berätta om deras arbete inom livscykelområdet, vikten av ett livscykelperspektiv för en hållbar omställning och vikten av en gemensam satsning på excellent forskning inom området. Vi kommer även att bjuda alla deltagare till en öppen dialog för att diskutera möjligheter för er att gå med i Swedish Life Cycle Center och i en gemensam ansökan till kompetenscentrumsutlysningen tillsammans med forskare från centret. Det kommer också finnas tid för de som önskar lyfta in idéer och egna behov för en gemensam ansökan.

Om intresse finns kan vi hålla träffen på engelska, hör i sådant fall av er till oss innan den 14:e.

Om du inte har möjlighet att vara med på träffen men ändå önskar diskutera möjligheten att vara med på ansökan eller andra samarbetsmöjligheter med centret så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss på Swedish Life Cycle Center.

Välkomna!

Anmälan: Skicka ett mail till lifecyclecenter@chalmers.se.

Frågor: välkommen att kontakta anna.wikstrom@chalmers.se, 031-772 49 61.