Informations- och dialogträff för Kompetenscentrum-ansökan till Energimyndigheten

Date:Wednesday, 28 April, 2021 Time:09:00 - 10:00

The invitation below is in Swedish, but upon request the meeting can be held in English. 

Vi välkomnar nu partners och intresserade organisationer till en andra informations- och dialogträff onsdagen den 28 april kl. 09.00-10.00 för en pågående ansökan till Energimyndighetens utlysning “Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem”.Vid detta möte kommer deltagarna att ta del av, diskutera och tillsammans utveckla de föreslagna forskningsområden och porjektförslagen tillsammans med involverade forskare i ansökningsprocessen.

Syftet med kompetenscentrumsutlysningen är att bygga kompetens i samhälle och industri för att klara av omställningen till ett hållbart energisystem, cirkulär ekonomi, klimatmålen och Agenda 2030. Vår målsättning är att skapa ett excellens-område inom livscykelperspektivet, (life cycle management, life cycle thinking and life cycle assessment) där vi ska bedriva forskning och utbilda doktorander, postdoc och industridoktorander samt öka livscykelkompetensen inom industri och offentlig sektor för att kunna ta sig an de komplexa frågeställningar som en omställning av samhället kräver. Ansökan drivs av forskare på Chalmers, KTH, SLU, RISE och IVL och involverar engagemang från Swedish Life Cycle Centers partners (AB Volvo, Essity, Naturvårdsverket, Nouryon, Scania, SKF, Sweco, Vattenfall och Volvo Cars). Vi öppnar nu upp för fler organisationer i denna satsning, och bjuder in nu in fler till dialogen. Till denna träff välkomnar vi både befintliga partners i Swedish Life Cycle Center, myndigheter och intresserade organisationer.

Om intresse finns kan vi hålla träffen på engelska, hör i sådant fall av er till oss innan den 28:e.

Om du inte har möjlighet att vara med på träffen men ändå önskar diskutera möjligheten att vara med på ansökan eller andra samarbetsmöjligheter med centret så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss på Swedish Life Cycle Center.

Välkomna!

Anmälan: Skicka ett mail till lifecyclecenter@chalmers.se.

Frågor: Välkommen att kontakta anna.wikstrom@chalmers.se, 031-772 49 61.