Informationsträff för Kompetenscentrum-ansökan till Energimyndigheten

Date:Monday, 10 May, 2021 Time:14:00 - 15:00

The invitation below is in Swedish, but upon request the meeting can be held in English. 

Den 10 maj kl. 14.00-15.00 välkomnar vi partners och intresserade organisationer till en tredje och sista informationsträff  för den pågående ansökan till Energimyndighetens utlysning “Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem”. Vid detta möte kommer vi att ha en öppen frågestund för alla som önskar delta i ansökan och det föreslagna kompetenscentrumet. Om du har frågor men inte kan delta vid detta tillfälle är du välkommen att ta kontakt med oss separat. Kontaktuppgifter finns nedan.

Bakgrund: Syftet med kompetenscentrumsutlysningen är att bygga kompetens i samhälle och industri för att klara av omställningen till ett hållbart energisystem, cirkulär ekonomi, klimatmålen och Agenda 2030. Vår målsättning är att skapa ett excellens-område inom livscykelperspektivet, (life cycle management, life cycle thinking and life cycle assessment) där vi ska bedriva forskning och utbilda doktorander, postdoc och industridoktorander samt öka livscykelkompetensen inom industri och offentlig sektor för att kunna ta sig an de komplexa frågeställningar som en omställning av samhället kräver. Ansökan drivs av forskare på Chalmers, KTH, SLU, RISE och IVL och involverar engagemang från Swedish Life Cycle Centers partners (AB Volvo, Essity, Naturvårdsverket, Nouryon, Scania, SKF, Sweco, Vattenfall och Volvo Cars). Vi öppnar nu upp för fler organisationer i denna satsning, och bjuder in nu in fler till dialogen. Precis som vi tidigare informationsträffar, välkomnar vi till denna sista och tredje träff både befintliga partners i Swedish Life Cycle Center, myndigheter och intresserade organisationer.

Om intresse finns kan vi hålla träffen på engelska, hör i sådant fall av er till oss innan den 10 maj.

Välkomna!

Anmälan: Skicka ett mail till lifecyclecenter@chalmers.se.

Frågor:

Anna Wikström, t.f. föreståndare, Swedish Life Cycle Center, anna.wikstrom@chalmers.se, 031-772 49 61

Maria Rydberg, projektledare, Swedish Life Cycle Center, maria.rydberg@chalmers.se, 031-772 11 34