Working group meeting: LCA & vehicles

Date:Friday, 09 November, 2018 Time:10:00 - 15:30

I en föränderlig värld där morgondagens fordon kommer att ha en annan design jämfört med dagens, kommer nya utmaningar att uppstå. Arbetsgruppens syfte är att ledande fordonsindustri i Sverige tillsammans med forskare får möjlighet att diskutera och hantera kommande LCA-frågor angående fordon.

Har du inte möjlighet att delta på plats? Det går bra att lyssna in på förmiddagens föredrag på länk som skickas ut innan mötet. Träffen hålls huvudsakligen på svenska.

Agenda

9:45-10:00 Registrering och fika

10:00 -12:00 Föredrag

Välkomna –  Kort presentation av Swedish life cycle center, arbetsgruppen LCA & Fordon samt upplägg för dagen,
Anna Widerberg (Chair), Volvo Cars; Patrik Klintbom (Co-chair), RISE; Peter Kasche, Energimyndigheten och Jenny Lagergren, SLC

Eldrivna autonoma arbetsmaskiner inom lantbruket – effekter av teknikval och systemutformning Aktuellt projekt finansierat av Energimyndigheten, Per-Anders Hansson, SLU

Second-use av Li-jonbatterier från hybrid- och elfordon, Aktuellt projekt finansierat av Energimyndigheten, Björn Hall, Stena Recycling

Resurseffektiva återvinningsvägar för uttjänta litiumjonbatterier, Aktuellt projekt finansierat av Energimyndigheten, Hesham M. Ahmed, Luleå tekniska universitet 

Kort fikapaus 5 min

Elmaskiner för fordon i en cirkulär ekonomi, Aktuellt projekt finansierat av Energimyndigheten, Anders Nordelöf, Chalmers

REWEEEL – batterier i smartphones och surfplattor som en typ av elektronikavfall, Aktuellt projekt finansierat av Energimyndigheten, Max Björkman, Chalmers

Nästa fas för kompetenscentrumet Swedish Electromobility Centre: ”Electromobility in Society”, Anders Nordelöf, Teamledare för Swedish Electromobility Centre

”Mapping Key Steps in Lithium-ion Battery Production to Evaluate Their Contribution to the Life Cycle Environmental Impact of Electric Vehicles”, Anders Nordelöf, Teamledare för Swedish Electromobility Centre

En marknadsbaserad ansats för att tolka och jämföra LCA- och EPD-information (Aktuellt projekt finansierat av Energimyndigheten), Sven Olof Ryding, IVL

Beskrivning av några av dagens modeller för fordons-LCA, t.ex. GREET-modellen (inför eftermiddagens workshop), Patrik Klintbom, RISE

12:00 – 12:45 Lunch

Serveras i anslutning till mötet

12:45-14:15 Workshop i tre sessioner

1. Att marknadsföra, jämföra och tolka LCA-resultat med hjälp av EPD

Fokus på material

2. LCA-modeller för fordon

Fokus på modell och metod

3. Nuläge och framtidsanalys på inverkan av nya LCA-krav

Fokus på generella riktlinjer och information mellan aktörer (Underleverantörer, tillverknings- och återvinningsindustri samt återanvändare)

14:30-15:30 Presentation av workshopsresultat och diskussion i helgrupp

 

Location

RISE
Lindholmspiren 7 A
, Göteborg
SE
Map Unavailable Longitude: 0 Latitude: 0

Price

Free of charge

For members of the working group or invited guests only.