Slutseminarie SCOPES – Minska komplexiteten i miljösystembeskrivningar

Date:Wednesday, 20 November, 2019

Save the date!

Projektet SCOPES har som syfte att undersöka om det går att inom ISO 14000-familjen harmonisera hur systemgränser dras och beskrivs för några vanliga och viktiga kvantifierande miljö- och hållbarhetsstudier (t.ex. miljöprestandaindikatorer, livscykelanalys, miljöskadekaraktäriseringar och miljöskadekostnader).

Läs mer om projektet här.

Location

Gothenburg, Chalmers University of Technology
Chalmers University of Technology
, Gothenburg
SE
Map Unavailable Longitude: 0 Latitude: 0

Price

Free of charge