Projektworkshop SCOPES – Minska komplexiteten i miljösystembeskrivningar

Date:Tuesday, 01 October, 2019 Time:09:30 - 16:30

Save the date !

Välkommen att delta i en workshop där du som har kompetens inom och intresse för att förenkla miljö- och hållbarhetsstudier hjälper till att i Projektet SCOPES undersöka om det går att inom ISO 14000-familjen harmonisera hur systemgränser kan dras och beskrivas för några vanliga och viktiga miljö- och hållbarhetsstudier (t.ex. miljöprestandaindikatorer, livscykelanalys, miljöskadekaraktäriseringar och miljöskadekostnader).

Projektledare är Raul Carlsson, RISE.

Läs mer om projektet här.

För mer information kontakta: raul.carlsson@rise.se

Location

Gothenburg
Not set
, Gothenburg
SE
Map Unavailable Longitude: 0 Latitude: 0

Price

Free of charge