Delta i enkät kring spårbarhet och materialåtervinning

 

  • Tror du att en ökad spårbarhet av material och produkter kan bidra till en bättre kvalitet på återvunnen plastråvara?
  • Kan det bidra till ökad efterfrågan och mer återvinning?
  •  Vad är Er målbild?

Ni är inbjuden att delta i vår enkätundersökning kring spårbarhet och materialåtervinning. Hoppas att Ni har möjlighet att delta då Era svar är värdefulla och kommer att bidra till Naturvårdsverkets fortsatta arbete inom området.

Genom enkäten vill vi få förståelse för informationsöverföring idag samt vilken målbild som finns bland aktörer gällande informationsdelning (ex. material- och miljödata) i värdekedjan.

Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Vi är tacksamma om du kan svara senast  10 december 2020. Tack på förhand!

Bakgrund om projektet: Enkäten genomförs inom ramen för pilotprojektet ”Samordning av livscykeldata för ökad spårbarhet & plaståtervinning” finansierat av Naturvårdsverket. Projektets syfte är att identifiera de kunskapsluckor och hinder som idag försvårar återvinningen och kopplingar till informationsbehovet genom värdekedjan. Vidare syftar projektet till att ta fram best practice för hur delning av miljö- och materialdata kan ske i värdekedjan och potentialen för en ökad spårbarhet av plast.

Länk till enkäten.

Med vänlig hälsning,
Projektteamet Tatjana Karpenja (projektledare), Jonas Enebro, Cathrine Löfgren, Ann Lorentzon (RISE), Lisbeth Dahllöf (IVL) och Anna Wikström (Swedish Life Cycle Center)

För frågor om enkäten vänligen kontakta Tatjana Karpenja, tatjana.karpenja@ri.se, telefon 010 228 44 83.

Länk till enkäten om hyperlänken ovan inte fungerar:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaFJbanN_LB2xPuHics0sKihKqoUesQemtRVVzcjjsk9AnQg/viewform?usp=sf_link